Publication originale : Musique azerbaïdjanaise et Mugam azerbaïdjanais /< (...)

Dossiers hypermédias :
Azərbaycan musiqisi və Azərbaycan muğamıRessources pdagogiques

Ressources de la recherche


Azərbaycan musiqisi və Azərbaycan muğamı
Главная Отрывки Тематика Лексика

Azərbaycan musiqisi və Azərbaycan muğamı

Продолжительность: 0h 30mn 16s 40
Язык: Азербайджанский
  снятый    03/06/2008 14:55:57  в  Paris

Интервьюируемые лица

Malik Mənsurov, Интервьюированное лицо
Azərbaycan musiqiçisi : Tarzən
Bakı, Azərbaycan

Elşən Mənsurov, Интервьюированное лицо
Azərbaycan musiqiçisi : Kamançaçalan
Bakı, Azərbaycan

Kamran Kərimov, Интервьюированное лицо
Azərbaycan musiqiçisi : Nağaraçalan
Bakı, Azərbaycan

Aygün Eyyubova, Интервьюер
Elmi işçi
ESCoM-FMSH
E-mail: eyyubova@msh-paris.fr

Научные дисциплины

Музыкология
Межкультурное образование
Социология музыки

Bu müsahibə Azərbaycan musiqisinin ümumi təqdimatını, bir növ Azərbaycan muğamı dərsini və musiqiçilərin ifa etdikləri musiqi parçalarını özündə birləşdirir. Malik və Elşən Mənsurovlar, Kamran Kərimov Azərbaycan musiqiçiləridir. Onlar müvafiq olaraq tar, kamança və nagarada - Azərbaycan musiqi alətlərində - çalırlar.Onların geniş repertuarına əsasən milli klassik musiqi növü olan muğam, həmçinin milli xalq mahnıları da daxildir. Öz istedadları ilə həm Azərbaycanda, həm də Qərbdə tanınan ustadlar uzun illərdən bəri Azərbaycan xanəndələrini müşayiət edirlər. Lakin onların solo-konsertləri də böyük uğur qazanmışdır. Musiqiçilərin 2008-ci il fevralın 8-də Parisdə verdikləri solo-konsert bunu bir daha təsdiq etdi. Azərbaycan musiqisinin incəliklərini məharətlə səsləndirən ustadlar onun nəzəriyyəsini də dərindən bilir və öz biliklərini gənc musiqiçilərə məmnuniyyətlə öyrədirlər. Belə ki, artıq otuz ildən bəri Mənsurov qardaşları Azərbaycan Musiqi Akademiyasında Azərbaycan muğamını tədris edirlər. Hər üç ustadın yüksək insani keyfiyyətləri onların istedadını, professionallığını və dərin musiqi biliklərini daha da ucaldır.

Главная - Юридические уведомления - Copyright
Azərbaycan musiqisi və Azərbaycan muğamı, 23/02/2009 12:45:03Dernière mise à jour le 06/11/2010
All rights reserved © ESCoM 2009
Aide - Plan du site - Nous contacter - Mentions légales -
http://www.archivesaudiovisuelles.fr